ARCBUD jest firmą świadczącą kompleksowe usługi z zakresu budownictwa, projektowania i realizacji terenów zieleni oraz planowania przestrzennego i urbanistyki.
KONTAKT
ARCBUD Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31/1A
00-544 Warszawa
 • budownictwo
(+48)601 826 192
arcbud@arcbud.eu
 • ogrodnictwo
(+48)602 212 040
ogrody@arcbud.eu
 • urbanistyka
(+48)694 319 518 projektowanie@arcbud.eu
fax (22)745 02 01
Odwiedź nas także na:
ogrody.arcbud.eu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

dom BUDOWNICTWO
 • ocieplanie ścian budynków
 • renowacja tynków i elewacji budynków
 • remonty balkonów i tarasów
 • izolacje tarasów, fundamentów i piwnic
 • remonty i krycie dachów
 • adaptacje i remonty lokali
 • układanie kostki brukowej
 • wymiana ślusarki drzwiowej i daszków
 • demontaż wyrobów zawierających azbest
 • odśnieżanie dachów, likwidacja sopli


URBANISTYKA
 • planowanie przestrzenne
 • opracowania planistyczne
 • prognozy oddziaływania na środowisko
 • prognozy skutków finansowych
 • projektowanie urbanistyczne
 • koncepcje zagospodarowania terenu
plan zagospodarowania
 • wnioski o przeznaczenie na cele nierolnicze
 • wnioski o przeznaczenie na cele nieleśne
 • analizy przestrzenne
 • bazy danych GIS
 • opracowania kartograficzne
 • doradztwo i szkolenia
ARCBUD SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.Wilcza 31 lok.1A, 00-544 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271696 NIP 701-004-56-86, Regon 140768540. Kapitał Zakładowy 150.000 zł

Arcbud Sp. z o.o. 2012 (c)

design le Anna Studio